ПРО ХММУ Політика та місія Університету

Політика і Місія університету

Харківський міжнародний медичний університет прагне стати одним із провідних медичних вишів України, що функціонують на основі створення, розвитку і збереження існуючих наукових шкіл підготовку висококваліфікованих спеціалістів з активною життєвою позицію, сучасними знаннями, практичними навиками, інноваційним мисленням та необхідними компетенціями для задоволення соціально-економічних потреб суспільства, українського та зарубіжних просторах в галузі охорони здоров’я та медицини.

Пріоритетною місією діяльності університету в області якості освіти є забезпечення високої конкурентоспроможності вищого навчального закладу на внутрішньому та зовнішніх ринках освітніх послуг, наукової та інноваційної діяльності.

В якості першочергових задач освітньої політики Харківський міжнародний медичний університет визначив забезпечення якісної професійної освіти на основі поєднання його фундаментальності, відповідності європейським стандартам, високої кваліфікації професорсько- викладацького складу, безперервності процесу підготовки і професійного розвитку спеціалістів в області охорони здоров’я, конкурентоспроможних на українському та міжнародному ринках; виконання галузевих науково-технічних проектів, високо-технічної медичної допомоги, розробку нових діагностичних та лікувальних технологій для потреб вітчизняної системи охорони здоров’я; забезпечення ефективної реалізації інновацій в освіти та науки для задоволення потреб окремої особистості, суспільства, держави.

Керівництво ХММУ бере на себе зобов’язання та несе відповідальність за створення умов, необхідних для досягнення цілей університету, забезпечує розуміння, проведення та впровадження існуючої політики та її регулярне оновлення на всіх рівнях.