ПРО ХММУ Відділи Університету

Структурні відділи університету

 • Ректорат
 • Деканат медичного факультету
 • Відділ з набору іноземних студентів
 • Міжнародний культурно-освітній центр ПВНЗ "ХММУ"
 • Кафедра гуманітарних та соціально-економічних дисциплін
 • Кафедра фундаментальних загально-наукових дисциплін
 • Кафедра професійно-орієнтованих дисциплін
 • Бібліотека ПВНЗ "ХММУ"
 • Управління забезпечення якості освітньої діяльності
 • Управління капітального будівництва і ремонту
 • Редакційно-видавничий відділ
 • Бухгалтерія
 • Відділ кадрів
 • Планово-економічний відділ
 • Служба охорони праці
 • Експлуатаційно-технічний відділ